Nhãn

25 tháng 2, 2013

680. HTC One X: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SetCPU (Anh - Việt)

Liên quan: HTC One X - cơ bản cho newbie


1- Bắt đầu với SetCPU

Setup

Welcome to SetCPU! Hướng dẫn này bao gồm hầu như toàn bộ các tính năng của SetCPU. Bắt đầu với SetCPU dễ thôi. Đầu tiên bạn khởi động SetCPU, bạn sẽ được chào đón bằng 1 thông điệp hướng dẫn. Đọc nó và nhấn nút Continue ở dưới. Nếu bạn đã cài Superuser, là cái đi kèm với hầu hết các phương pháp root, giờ SetCPU sẽ hỏi root permissions [quyền root]. Chỉ việc nhấn nút Allow trong hộp thoại Superuser để lấy quyền root SetCPU. Tiếp theo bạn khởi động SetCPU, bạn sẽ nhảy ngay vào Main tab.

Trên Main tab, bạn có thể thay đổi nhanh các thiết lập CPU quan trọng nhất của bạn. Trượt hay chạm vào 2 hàng số để thay đổi các tốc độ CPU maximum và minimum của bạn. Hãy thử đưa thanh trượt max thấp hơn 1 nấc. Bạn sẽ thấy hiển thị ở trên thay đổi tương ứng.

Nếu SetCPU bảo bạn là thiết bị của bạn không có quyền root, thì có lẽ có vấn đề với phương pháp root được cấu hình trên thiết bị của bạn. Hãy thử kiểm tra ứng dụng Superuser để đảm bảo SetCPU đã được cho quyền root, hay là thử root bằng 1 phương pháp khác. Nếu thiết bị của bạn chưa được root, hãy tìm nhiều nguồn trên mạng để root thiết bị của bạn -- chúng khác nhau phụ thuộc phần mềm của bạn và bạn đang dùng thiết bị gì. Nếu SetCPU không thể lấy quyền root, bạn sẽ không thể sử dụng hầu hết các tab, nhưng hầu hết các tính năng của Info tab sẽ vẫn hoạt động.

2- SetCPU Tab

2.1- Main


Main tab [thẻ Main] cho phép bạn xem và thay đổi nhanh hầu hết các thiết lập CPU quan trọng của bạn. Các thanh trượt max và min hạn chế các tốc độ CPU maximum và minimum mà thiết bị của bạn sẽ đạt tới. Chạm hoặc trượt các thanh trượt để thay đổi các thiết lập max và min.


Trên góc phải, bạn có thể thiết lập CPU governor [điều phối CPU]. Governor điều khiển trạng thái phone của bạn khi chọn các tốc độ giữa max và min. Các governor có thể áp dụng khác nhau tùy từng thiết bị và từng kernel. Các governor interactive [tương tác] và ondemand [theo nhu cầu], thí dụ, sẽ tăng CPU của bạn lên thiết lập max khi CPU usage cao, và giảm lại khi nó thấp hơn. Xem phần Governor tab ở dưới để biết danh mục đầy đủ các governor phổ biến.

Dòng text trên cùng của menu chỉ ra các thiết lập CPU hiện tại. Cái này có thể không luôn đúng với các thanh trượt hoặc bộ chọn governor. Dòng text to hiển thị tần số CPU sẽ thay đổi dựa vào governor bạn chọn và việc việc load CPU.

Hộp kiểm Set on Boot cho phép SetCPU thiết lập các thiết lập trong Main tab khi thiết bị của bạn boot lần đầu, nên bạn sẽ không phải quay lại SetCPU mỗi lần bạn reboot. Hộp thoại Set on Boot cũng khởi động dịch vụ profile [thiết lập theo trạng thái] nếu các profile được kích hoạt.

Truy cập menu ở đây sẽ dẫn đến 1 số tùy chọn. Nếu bạn định overclocking [ép xung] hay thay đổi các thiết lập về điện áp, thì khuyên bạn nên đọc hướng dẫn trong Safe Mode. Tùy chọn Perflock Disabler sẽ giúp SetCPU làm việc trên 1 số stock kernel của HTC. Cuối cùng, bạn cũng có thể quay về màn hình hướng dẫn SetCPU ở đây.
PU Tabs
2.2- Profiles

Profiles tab, nằm ở bên phải Main tab, cho phép bạn tối ưu các thiết lập CPU theo các event [trường hợp, khả năng] xảy ra trên thiết bị của bạn. Thí dụ, 1 profile rất hay gặp là thiết lập tốc độ CPU max thấp hơn khi dung lượng pin dưới 50% để tiết kiệm pin. Để bắt đầu với profile, tích vào hộp kiểm Enable ở dưới cùng và nhấn nút Add [+] bên phải trên cùng Profiles tab. Việc này khởi chạy menu Edit Profile [biên tập profle].

Profiles tab liệt ra các profile đã lưu hiện tại trên thiết bị của bạn. Để kích hoạt và vô hiệu các profile, dùng hộp thoại bên trái.

Hộp thoại Notifications [thông báo] đưa bạn các thông báo trong thanh trạng thái Android của profile được kích hoạt hiện tại.

Mỗi profile có 1 condition [điều kiện] nào đó. Đây là cái làm ra profile; đó là, cái bắt buộc xảy ra đối với SetCPU để thiết lập profile. Các điều kiện cho phép bạn thiết lập battery level [mức pin], charging [khi sạc], screen off [khi màn hình tắt], in–call [khi gọi], và các profile thời gian. Bạn có thể thay đổi các điều kiện này ở phía trên của menu Edit Profile.

Mỗi profile cũng có 1 tùy chọn priority [quyền ưu tiên], Priority là cách SetCPU quyết định 2 hay nhiều hơn profile khi bắt gặp các điều kiện phức hợp. Thí dụ, nếu bạn có 2 profile, 1 cái với điều kiện sạc và 1 cái với điều kiện screen off, khi cùng lúc màn hình phone của bạn tắt và sạc, thì profile có priority cao hơn sẽ được thiết lập. Đối với các priority, con số chính xác không quan trọng -- chỉ cần đúng trình tự. Muốn xem 1 số thí dụ mẫu về cách mà các priority sẽ được sử dụng, hãy xem phần Example Profiles [profile mẫu] ở dưới.

Nếu không có điều kiện nào được tiếp cận, thì không profile nào được kích hoạt. SetCPU sẽ trở về các thiết lập được lưu sau cùng của bạn trong Main tab. Điều này cũng được coi là Main profile [profile chính] nếu tính năng notification được kích hoạt.

2.2.1- Charging Condition [Điều kiện Sạc]
Việc thiết lập 1 điều kiện sạc có nghĩa profile này sẽ chỉ khởi chạy khi thiết bị đang sạc. Có 3 điều kiện sạc mà chúng có thể hoặc không thể áp dụng cho thiết bị của bạn -- Charging All [sạc các kiểu], Charging AC [sạc qua AC], and Charging USB [sạc qua USB]. Charging All được gọi bất cứ lúc nào mà thiết bị được cắm sạc, hoặc qua 1 ổ cắm tường hoặc 1 cổng USB. Charging AC chỉ được gọi khi thiết bị được cắm vào 1 ổ cắm tường, và Charging USB chỉ được gọi khi thiết bị được cắm vào 1 cổng USB. 1 số tablet sẽ chỉ được sạc qua ổ cắm tường, nhớ nhá.

2.2.2- Screen Off Condition [Điều kiện khi Màn hình Tắt]
Profile này sẽ được kích hoạt khi màn hình thiết bị của bạn tắt, và sẽ được vô hiệu khi màn hình thiết bị của bạn được bật trở lại. Sử dụng nó để giới hạn tốc độ CPU khi bạn không dùng thiết bị để tiết kiệm pin.

2.2.3- Battery Condition [Điều kiện Pin]
Profile này sẽ khởi chạy khi battery level dưới 1 điểm nào đó. 1 thanh trượt sẽ xuất hiện cùng %pin trên nó. Đặt battery level đến level mà bạn muốn.

2.2.4- Temperature Condition [Điều kiện Nhiệt độ]
Profile này sẽ khởi chạy khi sensor nhiệt bên trong thiết bị của bạn báo cao hơn 1 điểm nào đó. Dùng thanh trượt để đặt nhiệt độ bạn muốn.

2.2.5- Time Condition [Điều kiện Thời gian]
Điều kiện thời gian cho phép bạn đặt các thiết lập CPU nào đó cho 1 quãng thời gian trong ngày. Thí dụ, profile này sẽ được kích hoạt vào thời gian giữa 12:00 PM và 1:00 PM nếu quãng thời gian này được đặt 12:00 PM – 1:00 PM (nghĩa là 12:00 – 13:00).

2.2.6- In-call Condition [Điều kiện khi Gọi]
Điều kiện này sẽ khởi chạy bất cứ lúc nào bạn đang thực hiện 1 cuộc gọi.

Profiles tab cũng có các tùy chọn dạng menu để backing up [sao lưu], restoring [khôi phục], và sharing [chia sẻ] các profile. Nếu bạn chọn sao lưu các profile của bạn, chúng sẽ được lưu bằng 1 cái tên tự động lên internal storage [bộ nhớ trong của thiết bị] của bạn. Menu restore cũng nằm trong thư mục gốc [root directory] của internal storage.

2.2.7- Example Profiles [các Profile Mẫu]
Đây là 1 số profile mẫu để bạn làm thử. Các governor khả dụng và tốc độ CPU sẽ khác nhau tùy thiết bị, nên có thể bạn sẽ không có các giá trị giống như ở đây.

2.2.8- Charging and Screen Off Profiles [các Profile khi Charging và Screen Off]
Vì mức pin thường không quan trọng khi thiết bị của bạn được cắm vào, Charging profile rất hay dùng. Cấu hình này đặt tốc độ CPU lên max khi thiết bị của bạn được cắm sạc, và sau đó quay về bình thường khi bạn rút sạc ra. Tương tự, Screen Off profile cũng hay dùng, vì hiệu suất không thực sự quan trọng khi màn hình phone của bạn tắt.
Screen Off
800 max
200 min
interactive
priority 60


Charging All
1200 max
1200 min
performance
priority 50

Trong mẫu này, Screen Off profile có 1 priority cao hơn so với Charging profile. Có nghĩa là nếu cùng lúc màn hình thiết bị tắt và cắm sạc, thì Screen Off profile sẽ chiếm quyền ưu tiên và được thiết lập thay vì Charging profile.

2.2.9- Two Battery Profiles [2 Profile liên quan đến Pin]
Thiết lập profile này sẽ thấp hơn tốc độ CPU max của bạn khi dung lượng pin thấp hơn 50%, và 1 lần nữa khi dung lượng pin thấp hơn 20%. Chú ý là profile pin <20% này có priority cao hơn profile pin <50% -- con số chính xác không quan trọng. Chỉ cần priority của profile pin thấp hơn cao hơn là được.

Battery < 20%
400 max
200 min
interactive
priority 40

Battery < 50%
800 max
200 min
interactive
priority 30

2.2.10- Putting It Together [Đưa Chúng lại Với nhau]
Thiết lập profile này kết hợp 2 thiết lập ở trên. Nó đặt các profile pin ở các priority thấp hơn so với các profile khác, nhưng mặt khác cho phép mọi thứ như nhau. Khi rút sạc thiết bị ra và màn hình bật, SetCPU sẽ sử dụng các profile pin. Ngược lại, nó sẽ sử dụng 2 profile kia, bởi vì chúng có priority cao hơn.
Screen Off
800 max
200 min
interactive
priority 60

Charging All
1200 max
1200 min
performance
priority 50

Battery < 20%
400 max
200 min
interactive
priority 40

Battery < 50%
800 max
200 min
interactive
priority 30

2.3- Governor [Điều phối]

Governor tab là 1 menu cao cấp cho phép bạn làm các thay đổi đến trạng thái của 1 số governor. Nếu governor được chọn hiện tại tương thích với menu này, bạn sẽ nhìn thấy 1 danh mục các tùy chọn có thể tweak [tùy chọn nâng cấp] ở đây. Tích vào hộp Set on Boot ở đây để set các thay đổi này khi boot, và tích vào hộp Set with Profiles để set các thay đổi này, cái mà được reset bình thường, khi profile bật. 1 số governor, như performance [hiệu suất] và powersave [tiết kiệm pin], không có tùy chọn nào có thể bị thay đổi qua Governor tab. Nếu điều này xảy ra, tab này sẽ bị vô hiệu.

Đây là 1 danh mục các governor phổ biến. Nhiều custom kernel có các governor tối ưu được viết bới cộng đồng. Muốn hiểu mấy cái này, hãy liên hệ với nhà phân phối kernel đó.

- ondemand: [theo nhu cầu] hầu hết kernel đều có, và là governor mặc định trong nhiều kernel. Khi việc load CPU đạt 1 điểm nào đó (up threshold - ngưỡng trên), ondemand sẽ tăng nhanh CPU để đạt yêu cầu, rồi giảm từ từ CPU khi nó không cần nữa.

- interactive: [tương tác] khả dụng trong nhiều kernel, và trở thành tùy chọn tăng giảm mặc định trong hầu hết kernel Android chính thức. Interactive governor chức năng tương tự ondemand governor nhưng nhấn mạnh nhiều hơn về sự đáp ứng.

- conservative: [vừa phải] khả dụng trong 1 số kernel, Nó tương tự ondemand governor, nhưng sẽ tăng CPU nhiều hơn bình thương để đáp ứng yêu cầu tốt hơn. Conservative cho 1 trải nghiệm đáp ứng kém hơn so với ondemand, nhưng có thể tiết kiệm pin.

- performance: [hiệu năng] khả dụng trong hầu hết kernel. Nó sẽ giữ cho CPU chạy tại giá trị max trong mọi lúc. Thiết lập này rất ít hiệu quả so với thiết lập thông thường maxmin với cùng giá trị khi dùng ondemand.

- powersave: [tiết kiệm pin] khả dụng trong 1 số kernel. Nó sẽ giữ cho CPU chạy ở giá trị thiết lập min tại mọi thời điểm.

- hotplug: [chuyển nóng] khả dụng với 1 số hệ thống đa nhân. Tương tự ondemand, nhưng tắt các nhân bổ sung khi không dùng đến chúng.

- userspace: [người dùng] được dùng với 1 phương pháp điều khiển tốc độ CPU mà không được SetCPU sử dụng. Đừng chọn userspace governor.

- smartass: [quản lý thông minh] có trong 1 số custom kernel. Smartass governor đem lại hiệu quả cho phone 1 Screen Off profile tự động, giữ tốc độ ở 1 mức tối thiểu khi phone ở trạng thái chờ.
2.4- Voltages [Điện áp]

Voltages tab chỉ khả dụng với 1 số custom kernel và thiết bị. Nếu Voltages tab khả dụng, nó sẽ tự động hiện ra giữa các tab Governor và Profiles. Ngược lại, Voltages tab không dùng được. Voltages tab là 1 tính năng nâng cao cho phép bạn tối ưu điện áp cho mỗi tần số CPU khả dụng trong thiết bị của bạn (thường gọi là undervolting). Điện áp phone của bạn mua về thường cao hơn 1 chút so với mức cần thiết. Vì sự tiêu thụ năng lượng giảm hệ số 4 với điện áp, chỉ cần điện áp thấp hơn 1 chút thì có thể tiêu thụ năng lượng sẽ thấp hơn rất ghê, nhưng đôi khi lại trả giá về độ ổn định thiết bị. Các giới hạn cho sự ổn định khác nhau tùy chip, thậm chí cùng loại thiết bị, thế nên kết quả của bạn với menu này sẽ khác nhau.

Voltages tab sẽ hiện 1 danh mục tất cả tần số CPU khả dụng trên thiết bị của bạn và 1 điện áp tương ứng với tất cả chúng. Muốn thay đổi điện áp ở 1 tần số nào đó, chạm vào mục nhập của tần số trong danh mục, rồi hoặc sử dụng text box hoặc thanh trượt để thay đổi điện áp đó. Click lên nút Apply [Ö] phía trên bên phải để lưu các điện áp và thử nghiệm điện áp mới. Khi thử các điện áp mới, mỗi lần tiết giảm 1 lượng rất nhỏ thôi và áp dụng các điện áp. Hãy test thật căng thiết bị của bạn tại tần số và điện áp mới trong 1 thời gian trước khi chuyển tới điện áp thấp hơn. Nếu thiết bị của bạn crash [sập], điện áp này không ổn định. Reboot thiết bị của bạn và thử lần nữa. Đừng tích vào hộp Set on Boot trước khi bạn chắc là thiết lập điện áp mà bạn lưu ổn định!

Voltage tab có tiềm ẩn nguy hiểm, vì điện áp cao hơn nghĩa là CPU sẽ tạo ra nhiệt nhiều hơn. Gần như bạn không bao giờ muốn tăng điện áp trên mức mặc định tại bất kỳ tần số nào. Hầu hết thời gian, các điện áp không ổn định sẽ chỉ gây crash thiết bị, nên sử dụng nó cẩn trọng!

Nếu bạn truy cập menu trong tab này, bạn có thể chọn để back up, restore, và share các thiết lập voltage, giống như bạn có thể làm với các profile. Chúng sẽ được lưu vào internal storage hay SD card. Ngoài ra còn có 1 tùy chọn để restore toàn bộ mức điện áp về mặc định của kernel. Reboot phone của bạn để hoàn tất hành động này.

2.5- Info [Thông tin]

Info tab cho phép bạn xem thông tin về kernel, CPU, battery, phone, và trạng thái memory. Nó cũng gồm 1 vài điểm benchmark để test tốc độ phone.

Bạn có thể thấy các tùy chọn benchmark này trong menu ở dưới cùng. Điểm benchmark [đơn vị: ms] thấp hơn có nghĩa phone chạy nhanh hơn. Hãy nhớ là điểm lấy từ các short benchmark và long benchmark có thể chỉ được sử dụng để so sánh 1 cách chính xác [giữa] các tần số khác nhau qua cùng ROM và kernel. Điểm có thể dao động giữa các lần chạy do sự can thiệp từ các quá trình chạy nền. Để có các kết quả tốt nhất, sử dụng performance governor hay set các giá trị max và min bằng nhau. Còn có 1 chức năng stress test [test ở trạng thái tải nặng]. Việc test Stress cho phép bạn test tính ổn định của các thiết lập điện áp hoặc ép xung cao hơn. Stress test sẽ quá tải CPU của bạn, đặt nó tới các giới hạn nhiệt. Phone có thể hơi lag trong thời gian này. Stress test sẽ vẫn tiếp tục mãi, thế nên bạn phải chấm dứt nó bằng tay sau 1 khoảng thời gian. Để làm điều này, đơn giản nhấn nút back trên phone. Tuy nhiên, quá trình stress test có thể tự nó kết thúc nếu phone của bạn quá mất ổn định.

Muốn copy menu info hệ thống hiện tại vào clipboard [bộ nhớ đệm], nhấn nút copy ở phía trên bên phải. Ngoài ra còn có 1 nút share.

3- Các thiết lập khác

3.1- Safe Mode

Nếu bạn đang thử nghiệm các tốc độ CPU mới trên 1 kernel ép xung hay thử các thiết lập điện áp mới, 1 ý hay là luôn bỏ chọn các hộp kiểm Set on Boot trong các menu tương ứng trước khi làm. Theo cách này, phone của bạn sẽ không bị bootloop nếu bạn gặp sự cố treo ở 1 tần số hay điện áp CPU không ổn định. Để an toàn, bạn có thể trích xuất 1 file cập nhật Safe Mode .zip vào SD card trong Main tab. Truy cập menu đó ở đây, rồi nhấn Safe Mode Instructions để làm điều này. Flash file tên là setcpu_safemode_toggle.zip trong chế độ recovery giống 1 update.zip thông thường để cứu lại nếu SetCPU làm thiết bị của bạn bootloop. Flash file zip này 1 lần nữa để tắt safe mode. Cách khác, bạn có thể tạo 1 file gọi là setcpu_safemode không có phần mở rộng và đặt nó vào your SD card hoặc internal storage, /data, hoặc /data/local để kích hoạt safe mode.

Nếu bạn không có cơ hội trích xuất safe mode zip, download cái safe mode update.zip ở đây. Flash nó trong chế độ recovery giống như mọi update.zip khác.

3.2- Custom Setup [Thiết lập Tùy chỉnh]

Trong tình huống hiếm gặp và trên các kernel cũ, SetCPU có lẽ không có khả năng dò tìm tự động toàn bộ dải tốc độ được hỗ trợ bởi kernel. Nếu gặp trường hợp này, bạn có thể cấu hình SetCPU để sử dụng các tần số tùy chỉnh. Để bắt đầu, bạn sẽ cần danh mục tần số mà kernel của bạn có thể hỗ trợ tính bằng kHz (không phải MHz).

Tạo 1 file plain text và sắp xếp các tần số trên 1 hàng ngăn cách bằng dấu phẩy, từ thấp nhất đến cao nhất. Thí dụ, đây là 1 file cấu hình hợp lệ:

125000,250000,500000,550000,600000

Muốn cất giữ danh mục tần số tùy chỉnh này vào phone của bạn, lưu nó tên là setcpu không có phần mở rộng và đặt nó vào /data/local. Hoặc, lưu nó thành file setcpu.txt rồi đặt nó vào SD card hay internal storage. SetCPU đầu tiên đọc từ SD card hay internal storage và dùng cái file text ấy nếu có, sau đó cố đọc từ /data/local.

Để cấu hình SetCPU đọc tần số tùy chỉnh của bạn, quay về màn hình chọn thiết bị (trong Main tab, truy cập menu và nhấn Device Selection), chọn Advanced Setup nếu cần, tiếp theo chọn tùy chọn cấu hình tùy chỉnh ở dưới cùng.

3.3- Perflock Disabler [Vô hiệu Perflock]

Trên hầu hết stock HTC kernel và 1 số custom kernel, HTC đã kích hoạt 1 driver gọi là perflock mà reset liên tục các thiết lập Max và Min của SetCPU. Điều này không có trong các thiết bị HTC Google Experience như T-Mobile G1, myTouch 3G, các thiết bị dành cho dev của Google, hay Nexus One. Tuy nhiên, lại có trong các thiết bị dùng HTC Sense.

SetCPU có thể vô hiệu perflock trên hầu hết kernel HTC, cho bạn điều chỉnh các thiết lập Max và Min của CPU. Để làm điều này, truy cập menu trong Main tab và chọn Disable Perflock. Hãy đọc hết notice và sau đó nhấn nút trong hộp thoại. Nếu thành công, bạn sẽ có thể có khả năng thay đổi tần sô bằng SetCPU. Nếu quá trình này thất bại, xin hãy mail đến dev kèm tên thiết bị và phiên bản kernel của bạn rồi sự hỗ trợ có thể được bổ sung.

Hãy luôn nhớ rằng vô hiệu perflock sẽ không cho ép xung, mặc dù 1 số kernel hỗ trợ ép xung có thể yêu cầu perflock được vô hiệu. Ép xung, trong hầu hết các trường hợp, yêu cầu 1 custom kernel.

***
Getting Started with SetCPU

Setup

Welcome to SetCPU! This guide covers most of the features available in SetCPU. Getting started with SetCPU is easy. The first time you start SetCPU, you'll be greeted with an introduction message. Read it and and press the Continue button below. If you have Superuser installed, which comes with most root methods, SetCPU will now ask for root permissions now. Just press Allow button in the Superuser dialog to give SetCPU root permissions. The next time you start SetCPU, you'll jump right to the Main tab.
On the Main tab, you can quickly change your most important CPU settings. Slide or tap the two rows of numbers to change your maximum and minimum CPU speed. Try bringing the max slider one notch lower. You'll notice the display at the top change accordingly.
If SetCPU tells you that your device doesn't have root permissions, there may be an issue with the way root is configured on your device. Try checking the Superuser app to make sure SetCPU has root permissions, or try another root method. If you haven't rooted your device, check out the various resources available online for rooting your device – it varies depending on your software and what device you have. If SetCPU can't gain root permissions, you won't be able to use most of the tabs, but most of the features of the Info tab will still work.
SetCPU Tabs
Main
The Main tab allows you to view and quickly change your most important CPU settings. The max and min sliders control the maximum and minimum CPU speed that your device will reach. Tap or slide the sliders to change the max and min settings.
On the bottom right, you can set the CPU governor. The governor controls your phone's behavior when choosing speeds between the max and min. The available governors vary from device to device and kernel to kernel. The interactive and ondemand governors, for example, will scale your CPU up to the max setting when the CPU usage is high, and bring it back down when it's lower. For a full list of common governors, see the section on the Governor tab below.
The text at the very top of the menu shows the current CPU settings. This may not always match the sliders or the CPU governor selector. The large CPU frequency display will change based on your selected governor and CPU load.
The Set on Boot checkbox allows SetCPU to set the Main tab settings when your device first boots, so you won't have to go back into SetCPU every time you reboot. The Set on Boot checkbox also starts the profiles service if profiles are enabled.
Accessing the menu here will bring up a few options. If you're going to be overclocking or changing voltage settings, it's recommended that you read the Safe Mode instructions. The Perflock Disabler option helps SetCPU work on certain HTC stock kernels. Finally, you can also return to the introduction screen of SetCPU here.
Profiles
The Profiles tab, which is located to the right of the Main tab, allows you to customize the CPU settings based on events that happen to your device. For example, a very popular profile is to set the max CPU speed lower when the battery is under 50% capacity to save battery. To get started with profiles, check the Enable checkbox at the bottom and press the Add button at the top right of the Profiles tab. This launches the Edit Profile menu.
The Profiles tab lists the current saved profiles on your device. To enable and disable profiles, use the checkbox on the left.
The Notifications checkbox gives you notifications in the Android status bar of which profile is currently active.
Each profile has a certain condition. This is what triggers the profile; that is, what must happen for SetCPU to set the profile. Conditions allow you to set up battery level, charging, screen off, in–call, and time profiles. You can change the condition at the top of the Edit Profile menu.
Each profile also has a priority option. Priority is how SetCPU decides between two or more profiles when multiple conditions are met. For example, if you have two profiles, one with a charging condition and one with a screen off condition, and your phone's screen is off and charging at the same time, the profile with the higher priority will be set. For priorities, exact numbers don't matter – just make sure the order is right. To see some examples of how priorities should be used, see the Example Profiles section below.
If no conditions are met, no profiles are active. SetCPU will revert to your last saved settings in the Main tab. This is also known as the Main profile if notifications are turned on.
Charging Condition
Setting a charging condition means this profile will only trigger when the device is charging. There are three charging conditions which may or may not apply to your device – Charging All, Charging AC, and Charging USB. Charging All is called whenever the device is plugged in, whether to a wall socket or a USB port. Charging AC is only called when the device is plugged into a wall socket, and Charging USB is only called when the device is plugged into a USB port. Some tablets will only charge using a wall socket, so keep this in mind.
Screen Off Condition
This profile will be active when the device's screen is turned off, and will be inactive when the device's screen is turned back on. Use it to limit the CPU speed when you're not using the device to save battery.
Battery Condition
This profile will trigger when the battery level is under a certain point. A slider will pop up with a battery percentage on it. Set the battery level to the level you want it to be.
Temperature Condition
This profile will trigger when your device's internal temperature sensor goes above a certain point. Set your desired temperature using the slider.
Time Condition
The time condition allows you to set certain CPU settings for a time of day. For example, this profile will only be active for the hour between 12:00 PM and 1:00 PM if the time span is set to 12:00 PM – 1:00 PM (ie. 12:00 – 13:00).
In-call Condition
This condition will trigger whenever you are in a call.
The Profiles tab also has menu options for backing up, restoring, and sharing profile settings. If you choose to back up your profiles, they will be saved with an automatic name on your internal storage. The Restore menu also looks on the root directory of your internal storage.

Example Profiles
Here are some example profiles for you to try out. The available governors and CPU speeds will vary from device to device, so you probably won't have the same numbers shown here.

Charging and Screen Off Profiles
Since battery life often doesn't matter when your device is plugged in, the Charging profile is very popular. This configuration sets the CPU speed to max when your device is plugged in, and then back to normal when you unplug your device. Likewise, the Screen Off profile is also popular, since performance doesn't really matter when your phone's screen is off.
Screen Off
800 max
200 min
interactive
priority 60

Charging All
1200 max
1200 min
performance
priority 50

In this example, the Screen Off profile has a higher priority than the Charging profile. This means that if the device's screeen is off and it's also charging at the same time, the Screen Off profile will take priority and be set instead of the Charging profile.
Two Battery Profiles
This profile setup will lower your max CPU speed when the battery capacity is under 50%, and again when the battery capacity is under 20%. Notice that the Battery < 20% profile has a higher priority than the Battery < 50% profile – the exact numbers don't matter. The priority of the lower battery profile just has to be higher.
Battery < 20%
400 max
200 min
interactive
priority 40

Battery < 50%
800 max
200 min
interactive
priority 30

Putting It Together
This profile setup combines the above two setups. It puts the battery profiles at lower priorities than the other profiles, but otherwise leaves everything else the same. When the device is unplugged and the the screen is on, SetCPU will use the battery profiles. Otherwise, it'll use the other two profiles, because they have higher priorites.
Screen Off
800 max
200 min
interactive
priority 60

Charging All
1200 max
1200 min
performance
priority 50

Battery < 20%
400 max
200 min
interactive
priority 40

Battery < 50%
800 max
200 min
interactive
priority 30

Governor
The Governor tab is an advanced menu that allows you to make changes to the behavior of certain goverors. If the currently selected governor is compatible with this menu, you'll see a list of tweakable options here. Check the Set on Boot box here to set these changes on boot, and the Set with Profiles box to set these changes, which are ordinarily reset, when the profile is switched. Some governors, like performance and powersave, do not have any options that can be changed with the Governor tab. If this happens, the tab will be disabled.

Here is a list of common governors. Many custom kernels have customized governors written by the community. For explanations of these, please contact the kernel's distributor.

·       ondemand: Available in most kernels, and the default governor in many kernels. When the CPU load reaches a certain point (the up threshold), ondemand will rapidly scale the CPU up to meet demand, then gradually scale the CPU down when it isn't needed.
·       interactive: Available in many kernels, and becoming the default scaling option in most official Android kernels. The interactive governor is functionally similar to the ondemand governor with an even greater focus on responsiveness.
·       conservative: Available in some kernels. It is similar to the ondemand governor, but will scale the CPU up more gradually to better fit demand. Conservative provides a less responsive experience than ondemand, but can save battery.
·       performance: Available in most kernels. It will keep the CPU running at the max set value at all times. This is very slightly more efficient than simply setting max and min to the same value and using ondemand.
·       powersave: Available in some kernels. It will keep the CPU running at the min set value at all times.
·       hotplug: Available with some multi–core systems. Similar to ondemand, but turns additional cores off when they're not being used.
·       userspace: Used with a method for controlling the CPU speed that isn't used by SetCPU. Do not select the userspace governor.
·       smartass: Included in some custom kernels. The smartass governor effectively gives the phone an automatic Screen Off profile, keeping speeds at a minimum when the phone is idle.

Voltages
The Voltages tab is only available with some custom kernels and devices. If the Voltages tab is available, it will automatically show up between the Governor and Profiles tabs. Otherwise, the Voltages tab is unavailable. The Voltages tab is an advanced feature that allows you to customize the voltage of each available CPU frequency of your device (usually called undervolting). The voltages that your phone ships with are usually slightly higher than needed. Since power consumption decreases quadratically with voltage, even slightly lower voltages can mean drastically lower power consumption, but that sometimes comes at the cost of device stability. The limits for stability vary from chip to chip, even across the same device, so your results with this menu will vary.
The Voltages tab will show a list of all the available CPU frequencies on your device and a corresponding voltage for all of them. To change the voltage at a certain frequency, tap the frequency's entry in the list, and use either the text box or slider to change the voltage. Click on the Apply button on the top right to save the voltages and try the new voltage out. When trying out new voltages, go down a very little amount at a time and apply the voltages. Stress test your device at the new frequency and voltage for some time before moving on to a lower voltage. If your device crashes, the voltage is probably not stable. Reboot your device and try again. Don't check the Set on Boot box before you're sure that the voltage set you've saved is stable!
The Voltage tab has the potential to be dangerous, since higher voltages mean that the CPU will produce more heat. You almost never want to raise the voltage above the default at any frequency. Most of the time, unstable voltages will just crash the device, but use it with caution!
If you access the menu in this tab, you can choose to back up, restore, and share voltage settings, like you can with profiles. They will be saved to the internal storage or SD card. There is also an option to restore all the voltages to the kernel's default. Reboot your phone to complete this operation.
Info
The Info tab allows you to view information about your kernel, CPU, battery, phone, and memory status. It also includes a few benchmarks for testing the speed of the phone.
You can find the benchmark options in the menu at the bottom. The lower the benchmark score, the faster the phone is running. Keep in mind that the score from the short and long benchmarks can only be used to accurately compare different frequencies across the same ROM and kernel. The score may fluctuate between runs due to interference by background processes. For the best results, use the performance governor or set the max and min to be the same. There is also a stress test function. Stress testing allows you to test the stability of voltage settings or higher overclocks. The stress test will stress your CPU, pushing it to its thermal limits. The phone may be somewhat unresponsive during this time. The stress test will continue forever, so you have to manually end it after some time. To do this, simply press the back button on the phone. The stress test may end by itself if your phone is especially unstable, however.
To copy the current system info menu to the clipboard, press the copy button on the top right. There's also a share button.
Other Settings

Safe Mode

If you're trying out new CPU speeds on an overclocked kernel or trying out new voltage settings, it's always a good idea to uncheck the Set on Boot checkboxes in the corresponding menus before doing so. This way, your phone will not boot loop if you get stuck on an unstable CPU frequency or voltage. To be safe, you can extract a Safe Mode update.zip to your SD card in the Main tab. Access the menu here, and press Safe Mode Instructions to do this. Flash the setcpu_safemode_toggle.zip file in recovery mode as a normal update.zip to recover if SetCPU causes your device to boot loop. Flash the zip again to toggle safe mode off. Alternatively, you can make a file called setcpu_safemode with no extension and place it on your SD card or internal storage, /data, or /data/local to active safe mode.
If you didn't get a chance to extract the safe mode zip, download the safe mode update.zip here. Flash it in recovery mode just like any other update.zip.

Custom Setup

In rare situations and on older kernels, SetCPU may not be able to automatically detect the full range of speeds supported by the kernel. If this is the case, you can configure SetCPU to use custom frequencies. To get started, you'll need the list of frequencies your kernel can support in kHz (not MHz!).
Create a plain text file and sort the frequencies on one line by comma, from lowest to highest. For example, the following is a valid config file:
125000,250000,500000,550000,600000

To store the custom frequency list on your phone, save it as setcpu with no extension and put it in /data/local. Or, save it as setcpu.txt and put it on your SD card or internal storage. SetCPU reads from the SD card or internal storage first and uses that text file if present, then tries to read from /data/local.
To configure SetCPU to read your custom frequencies, go back to the device selection screen (in the Main tab, access the menu and press Device Selection), choose Advanced Setup if necessary, and pick the custom config option at the very bottom.
Perflock Disabler
On most stock HTC kernels and some custom kernels, HTC has enabled a driver called perflock that constantly resets SetCPU's Max and Min settings. This does not apply to Google Experience HTC devices such as the T-Mobile G1, the myTouch 3G, any Google development device, or the Nexus One. It does, however, apply to HTC Sense devices.
SetCPU can disable perflock on most HTC kernels, giving you control of the Max and Min settings of the CPU. To do this, access the menu in the Main tab and choose Disable Perflock. Read through the notice and then press the button in the dialog. If successful, you should be able to change the frequency with SetCPU. If this process fails, please e-mail the developer with your kernel version and device so support can be added.
Keep in mind that disabling perflock does not enable overclocking, though some overclocked kernels may require perflock to be disabled. Overclocking, in most cases, requires a custom kernel.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét